Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

cherry-blossom

Zapisz
Reposted fromkhal khal viairmelin irmelin
cherry-blossom

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

March 01 2017

cherry-blossom
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaayati ayati
cherry-blossom
6071 d7ba 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaayati ayati

May 01 2015

cherry-blossom
6751 75e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
cherry-blossom
5675 3a1f
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaPolinda Polinda
cherry-blossom
8273 b526
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
cherry-blossom
Instaggram
cherry-blossom
Pracuj ciężko w ciszy, niech efekty robią hałas.
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viakarna karna
cherry-blossom
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarna karna
cherry-blossom
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy.
Reposted fromxalchemic xalchemic viakarna karna

April 18 2015

cherry-blossom
5875 1076
Reposted fromdoeyes doeyes viairmelin irmelin
cherry-blossom

Robert Downey Jr., Hugh Jackman and Sting

picture so cool it's going to explode and rain pure awesomeness.

cherry-blossom
Jedyna moja rada na ludzi to się z nich śmiać.
— Nelle Harper Lee
Reposted fromcytaty cytaty viasarkastyczna sarkastyczna
cherry-blossom
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
cherry-blossom
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 20 2015

cherry-blossom
4662 10d0 500
Reposted frommephedron mephedron viaCattleya Cattleya
Roses are red, I’m going to bed.
— (via aangelataylor)
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakarna karna
cherry-blossom
0698 7969 500
cherry-blossom
Człowiekowi, który żyje sam, nie jest łatwo, ale to jest stan, do którego można się przyzwyczaić. Jednak kiedy codziennie widzi się twarze ludzi, którzy mieli kochać, a mają cię gdzieś, to boli najbardziej.
— Adam Szustak OP – Wilki dwa
Reposted fromnyaako nyaako viakarna karna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl